Ytterligare åtaganden på skidort som står inför expansion

Vi har fått förtroendet av Byggdialog och Vamas att vara med i expansionen och utbyggnaden av Sälfjällets spillvattenreningsverk. Projektet består av att utöka reningskapaciteten på verket ifrån nv. 36 000 pe till framtida 55 000 pe och dimensionera processen för skärpta utsläppsvillkor. En utmaning blir att ta hänsyn till stora säsongsvariationer och årstider med stora volymer smältvatten för vår tilltänkta processdimensionering. Andra utmaningar är under projektgenomförandet då vi har en pågående drift i verket att ta hänsyn till.

Bra teamarbete, väl förankrade milstolpar och bra projektstyrning tror vi kommer borga framgång med samarbetet samt att vi kan fortsätta med samverkansupplägg, i ett väl beprövat samarbete sedan tidigare projekt. Fler åtagande är även inkluderade i kontraktsarbetena då mindre kringverk ska byggas om i anslutning till detta projekt. Allt som allt pågår dessa kontraktsarbeten till planerat 2028 med primärt huvudfokus på det stora Sälfjällets SRV.

Christian Broström, projektchef på Byggdialog Vi tackar för förtroendet att tillsammans med Vamas och våra samarbetspartners skapa spillvattenreningsverk i Sälen och dess närmaste omgivning med fokus på ett totalt samarbete och dialog. Allt för att nå ändamålsenliga och prisvärda reningsverk”

Bilden är tagen på Aquasveas team under fas 1 Daniel, Katrin och Carl-Johan. Vilka alla bistår med en stor samlad kompetens och erfarenhet.