Slambyggnad i Strängnäs påbörjad!

Nu har vi kommit igång på riktigt med byggnationen av ny slam- och gashantering på Strängnäs arv. Pålningen för processbyggnad och nya rötkammare är klara och nästa steg blir grundarbetet för plattorna. Anläggningen beräknar vi vara i full drift om ett år!