Fortsatt Engagemang i Luleå

Aquasvea har tillsammans med Peab inlett en fas 2 och genomförandefas för Luleås stora reningsverk, Uddebo reningsverk. Det byggs en ny anläggningsdel för verkets mekaniska rening och inloppsdel. Den nya intagsdelen dimensioneras för framtida toppar på 5000 m3/h.

Aquasvea är väldigt nöjda med samarbetet under hela fas 1 och vi ser nu fram emot att gå in i projektets genomförandefas och realisera de visioner och projekterad lösning som tagits fram under projektets inledande fas. Tack Peab och Lumire för fortsatt förtroende i detta spännande och utmanande projekt.

 

Bildkälla: Norconsult