Tjänster

Vi bedriver projekt inom vatten- och avloppssektorn för offentliga och privata beställare.

Vår verksamhet omfattar:
• Funktionsentreprenader
• Utförarentreprenader
• Rådgivning och utredning
• Service & underhåll

Vi levererar gärna anläggningar med komplett ansvarstagande för hela kedjan, från idé till färdig anläggning. Vi arbetar också med underhåll och service.

Aquasvea är helt oberoende gentemot leverantörer vilket gör att vi alltid kan välja de lösningar som passar bäst för kund och projekt.