Rydbo reningsverk

Beställare: Roslagsvatten AB

Beskrivning av projektet:
Utformning, projektering och utbyggnad av Rydbo reningsverk, från 500 pe till 1 000 pe. Byggnation av nya bassänger för biologisk rening och sedimentering samt renovering och upprustning av befintligt verk. Upprustningen av bland annat nya maskin- och elinstallationer, styr- och övervakningssystem, justeringar i ledningsnät samt markarbeten. Ny skruvsil för inkommande vatten såväl som nytt trumfilter, blåsmaskin, slampump, doseringspump och provtagarenhet för utgående och ingående vatten.

Projektets utmaning
Utformningen av verket var tvungen att anpassas till den känsliga och skyddsvärda kulturmiljön i Österåkers kommun. Utmaningen låg därför i att huvudsakligen dölja utbyggnaden av verkets nya bassänger under mark så att de visuellt smälte in i omgivningen.

Genomförandeår: 2013-2014

Entreprenadform: ABT 06