Pumpstation P15

Beställare: Roslagsvatten AB

Beskrivning av projektet:
Generalentreprenör för byggnation av ny pumpstation för avloppsvatten samt rivning av befitnlig pumpstation. Utöver nytt hus och husgrund inkluderade byggnationen sprängning, sponting samt utgrävning för ny pumpsump, omdragning av befintlig inloppskanal samt gjutning av ny utloppskanal. 

Pumpstation P15:
Pumpstationen är belägen ca 3 km sydost om Margeretelunds centrum  i Åkersberga och är idag dimentionerad för att ta emot 300 liter/sekund. Vattnet pumpas till Margeretelunds reningnsverk.

Genomförandeår: 2014/2015

Entreprenadform: AB 04