Önneköp reningsverk

Beställare: Hörby kommun

Beskrivning av projektet:
Nytt reningsverk för 200 personer. BOD7– och nitrifikation med hjälp av rörligt bärarmaterial. Ny sedimenteringsbassäng. Rostfria behandlingstankar. Nya maskiner, el, instrument, styr- och övervakningssystem samt ny överbyggnad.

Genomförandeår: 2012

Entreprenadform: MONTAGE 85