Lyby reningsverk

Beställare: MittSkåne Vatten

Beskrivning av projektet:
Utbyggnad av Lyby reningsverk samt installation av ny maskinutrustning i form av ny renstvättpress, mottrycksskruv, sandtvätt och transporskruv för sand.  Ny överbyggnad för galler och sandtvätt samt nytt utrymme för lagring av rens och sand. Ny el- och styrutrustning, ventilation och värmeutrustning för nybyggda delar.

Lyby reningsverk:
Lyby reningsverk är beläget väster om Hörby tätort i Hörby kommun och renar vatten från tätorten med omnejd, vatten från ca 18 000 personer. Lyby reningsverk kan efter ombyggnad rena maximalt 10 000 m3 per dygn.

Genomförandeår: 2014/2015

Entreprenadform: ABT 06