Luftningssystem Rustorps avloppsreningsverk

Beställare: Ronneby Miljö & Teknik AB

Beskrivning av projektet:
Nytt luftningssystem för det biologiska steget vid Rustorps arv. Installation av 3 nya blåsmaskiner samt helt nytt luftarsystem för hela biosteget.

Genomförandeår: 2012

Entreprenadform: ABT 06