Lovö vattenverk

Beställare: Stockholm Vatten

Beskrivning av projektet:
Design, leverans och installation av nya siloanläggningar (volym 65 m3) för kol och aluminiumsulfat samt berednings- och doseringsutrustning. Projektet har inneburit detaljprojektering av nya anläggningar, riv- och byggnadsarbeten, maskin- och rörarbeten samt elinstallation.

Lovö vattenverk:
Lovö vattenverk är beläget på Lovön i Mälaren i Ekerö kommun, ca 17 km från Stockholms centrum och renar i dagsläget 150 000 m3 vatten dagligen motsvarande en försörjning av 400 000 personer.

Genomförandeår: 2013