Hallstaviks reningsverk

Beställare: Norrtälje kommun

Beskrivning av projektet:

Utformning, leverans och montage av nya snäckpumpar för inlopp och upprustning av förbehandling samt septimottagning. Maskininstallationer, tillhörande bygg- och VVS-arbeten samt elinstallationer, inkl. styr- och övervakningssystem.

Genomförandeår: 2013

Entreprenad form: ABT 06