Fågelbackens vattenverk

Beställare: Mälarenergi AB

Beskrivning av projektet:
Komplettering av Fågelbackens vattenverk genom uppförande av ny byggnad för UV-desinfektion.
Design, detaljprojektering, byggande och samtliga installationer av rör och maskininstallationer för den kompletta UV-anläggningen.

Fågelbackens vattenverk:
Vattenverket är placerat ca 7 km norr om Västerås centrum och är idag dimentionerat för att rena maximalt 2 100 m3/h.

Genomförandeår: 2015

Entreprenadform: ABT 06