Asped & Östmark vattenverk

Beställare: Torsby kommun

Beskrivning av projektet:
Projektering, design och installation av nya öppna filter, pumpar och kompressorer mm i Aspeds och Östmarks vattenverk. I entreprenaden ingick även uppfräschning och viss renovering av lokalerna invändigt.

Asped & Östmark vattenverk:
Både Asped & Östmark vattenverk är belägna ca 20 km norr om Torsby centrum i Asped respektive Östmark. Asped och Östmarks vattenverk har efter ombyggnad kapacitet att producera ca 50 respektive 100 m3 dricksvatten per dygn. Vattenverken förser de båda orterna med dricksvatten.

Genomförandeår: 2014

Entreprenadform: ABT 06