Referenser

Några av våra kunder och genomförda uppdrag:

• Ombyggnad av Marstrands reningsverk, Kungälv kommun
• Ombyggnad av biosteg på Mellanfjärdens reningsverk, MittSverige vatten AB
• Installation av ny mekanisk förtjockare på Kungsängens reningsverk, Västerås
• Renovering och modefiering av Fastnäs reningsverk, Torsby kommun
• Ny anläggning för rening av tvättvatten, Gävle tvätthall, Gästrike Återvinnare
• Ombyggnad inloppsdel med externslammottagning, Hallstaviks reningsverk, Nortälje kommun
• Byte av centrifuger Margeretelunds- & Knivsta reningsverk, Norrtälje kommun
• Införande av sidoströmshydrolys av bioslam vid Duvbackens reningsverk, Gävle
• Ombyggnad av pumpstation Yxtaholm, Sörmlands Vatten
• Ombyggnad av inloppsdel Lits reningsverk, Östersunds kommun
• Projektering för nya dricksvattenpumpar vid Görvälns vattenverk, Norrvatten
• Nytt luftarsystem vid Rustorps reningsverk, Ronneby kommun
• Upprustning vid Ålstäkets pumpstation, Värmdö kommun
• Ombyggnad av Skultuna reningsverk, Mälarenergi
• Nytt biosteg på Önneköps reningsverk, Hörby kommun
• Ombyggnad av pumpstationer på Yxlan och Blidö, Norrtälje kommun
• Om- och tillbyggnad av slambehandling, Sandviks reningsverk, Valdemarsviks kommun
• Ombyggnad inloppsdel, Lindholmens reningsverk, Norrtälje kommun